Formidling

Jeg tar frilanseoppdrag som formidler. For eksempel:
 • litteraturkvelder for voksne
 • lesestimuleringsbesøk i skoleklasser på alle trinn
 • ledelse av litterære arrangementer
 • høytlesing
 • foredrag om høytlesing og lesestimulering på foreldremøter eller for lærere, barnehageansatte og bibliotekarer
 • orientering for lærere, barnehageansatte og bibliotekarer om ny litteratur for barn, ungdom og voksne
Jeg tar betalt etter Norsk forfattersentrums satser:
 • Opplesning o.a. - inntil 30 minutter 1490  
 • Opplesning o.a. - over 30 minutter 2490  
 • Konferansier 3400  
 • Kåseri, foredrag (ikke original) 3400  
 • Foredrag, original 6000
 • Enkelttime i klasserom <30 elever 1490
 • Klokketime i klasserom 1690
 • Enkelttime i gruppe 30 < 60 elever 1850
 • Klokketime i gruppe 2100
Se her for eksempler på formidlingsoppdrag.

Kontakt meg gjerne på mari.nordo (at) gmail.com for nærmere opplysninger.